สินค้า

อาหารและวัตถุดิบทั้งหมดของเรา เราตั้งใจนำเสนอโภชนาการที่สมดุล เรามีความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบต่างๆอย่างละเอียด ซึ่งรับประกับความยอดเยี่ยมสมบูรณ์ของอาหารปลาซึ่งเลียนแบบรูปแบบมาจากสภาพแวดล้อมที่แท้จริงของแหล่งปลาน้ำจืด ทำให้ปลาสามารถเติบโตได้อย่างสมบูณร์ โดยผ่านการจัดสรรโภชนาการที่เหมาะสมอย่างพิถีพิถัน เปเราเลือกใช้โปรตีนที่สามารถละลายน้ำได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถลดมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำในตู้ปลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เราเลือกใช้ผงตัวอ่อนแมลงวันลายและน้ำมันสกัดจากตัวอ่อนแมลงวันลายที่คุณภาพดีเยี่ยมที่สุด วัตถุดิบทั้งสองอย่างของเรามาจากฟาร์มปิดที่ได้มาตรฐานระดับโลกประเทศไทยตามกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สุด และปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด

BASIC-FEED

สำหรับปลาน้ำจืดทุกชนิด

ส่วนผสม :

ข้าวไรซ์เบอรี่, ถั่วเหลือง, กลูเตนข้าวโพด, โปรตีนจากถั่วเหลือง, จมูกข้าวสาลี, ผงแมลงวันลาย, แป้งสาลี, กลูเตนข้าวสาลี, น้ำมันสกัดจากแมลงวันลาย, งาดำ, สาหร่าย, กระเทียม, กรดซาลิไซลิก, วิตามินซี, วิตามินอี, วิตามินและน้ำแร่, โปรไบโอติค, โปรไบโอติค, พรีไปโอติค, พรีมิกซ์, ซิงค์, เบต้ากลูแคน, เบดเจน, เลซิติน

คุณสมบัติ :

อาหารสำหรับปลาน้ำจืดทุกชนิด – ประกอบด้วยแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมจากผงตัวอ่อนแมลงวันลายบริสุทธิ์ (Hermetai illucens) – ไม่มีการแปรรูปจากปลา ไม่มีการแปรรูปของหอยและกุ้ง – มีวิตามินสูง : ส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และ การสืบพันธุ์ของปลา – ขนาดเม็ด 1.8 มม.

FRY-FEED

สำหรับลูกปลา

ส่วนผสม :

ผงตัวอ่อนแมลงวันลายบริสุทธิ์ 100%

คุณสมบัติ :

อาหารสำหรับลูกปลา – ประกอบด้วยแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมจากผงตัวอ่อนแมลงวันลายบริสุทธิ์ 100% (Hermetai illucens) – ไม่มีการแปรรูปจากปลา ไม่มีการแปรรูปของหอยและกุ้ง – มีวิตามินสูง : ส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และ การสืบพันธุ์ของปลา – เป็นชนิดผง

JUVENILE - FEED

อาหารสำหรับปลาขนาดเล็ก 0.5-2.00 ซม.

ส่วนผสม :

ข้าวไรซ์เบอรี่, ถั่วเหลือง, กลูเตนข้าวโพด, โปรตีนจากถั่วเหลือง, จมูกข้าวสาลี, ผงแมลงวันลาย, แป้งสาลี, กลูเตนข้าวสาลี, น้ำมันสกัดจากแมลงวันลาย, งาดำ, สาหร่าย, กระเทียม, กรดซาลิไซลิก, วิตามินซี, วิตามินอี, วิตามินและน้ำแร่, โปรไบโอติค, โปรไบโอติค, พรีไปโอติค, พรีมิกซ์, ซิงค์, เบต้ากลูแคน, เบดเจน, เลซิติน

คุณสมบัติ :

อาหารสำหรับปลาแม่น้ำขนาดเล็กทุกชนิด (0.5-2.00 ซม.) – ประกอบด้วยแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมจากผงตัวอ่อนแมลงวันลายบริสุทธิ์ (Hermetai illucens) – ไม่มีการแปรรูปจากปลา ไม่มีการแปรรูปของหอยและกุ้ง – มีวิตามินสูง : ส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และ การสืบพันธุ์ของปลา – ขนาดเม็ด 0.35 มม.

MICRO - FEED

สำหรับปลาขนาดเล็กทุกชนิด

ส่วนผสม :

ข้าวไรซ์เบอรี่, ถั่วเหลือง, กลูเตนข้าวโพด, โปรตีนจากถั่วเหลือง, จมูกข้าวสาลี, ผงแมลงวันลาย, แป้งสาลี, กลูเตนข้าวสาลี, น้ำมันสกัดจากแมลงวันลาย, งาดำ, สาหร่าย, กระเทียม, กรดซาลิไซลิก, วิตามินซี, วิตามินอี, วิตามินและน้ำแร่, โปรไบโอติค, โปรไบโอติค, พรีไปโอติค, พรีมิกซ์, ซิงค์, เบต้ากลูแคน, เบดเจน, เลซิติน

คุณสมบัติ :

อาหารสำหรับปลาแม่น้ำขนาดเล็กทุกชนิด – ประกอบด้วยแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมจากผงตัวอ่อนแมลงวันลายบริสุทธิ์ (Hermetai illucens) – ไม่มีการแปรรูปจากปลา ไม่มีการแปรรูปของหอยและกุ้ง – มีวิตามินสูง : ส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และ การสืบพันธุ์ของปลา – ขนาดเม็ด 0.45 มม.

BETTA – FEED

สำหรับปลากัด

ส่วนผสม :

ข้าวไรซ์เบอรี่, ถั่วเหลือง, กลูเตนข้าวโพด, โปรตีนจากถั่วเหลือง, จมูกข้าวสาลี, ผงแมลงวันลาย, แป้งสาลี, กลูเตนข้าวสาลี, น้ำมันสกัดจากแมลงวันลาย, งาดำ, สาหร่าย, กระเทียม, กรดซาลิไซลิก, วิตามินซี, วิตามินอี, วิตามินและน้ำแร่, โปรไบโอติค, โปรไบโอติค, พรีไปโอติค, พรีมิกซ์, ซิงค์, เบต้ากลูแคน, เบดเจน, เลซิติน

คุณสมบัติ :

อาหารสำหรับปลากัด – ประกอบด้วยแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมจากผงตัวอ่อนแมลงวันลายบริสุทธิ์ (Hermetai illucens) – ไม่มีการแปรรูปจากปลา ไม่มีการแปรรูปของหอยและกุ้ง – มีวิตามินสูง : ส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และ การสืบพันธุ์ของปลา – ขนาดเม็ด 0.9 มม.

GOLD FISH - FEED

สำหรับปลาทองและปลาคาร์ปเล็ก

ส่วนผสม :

ข้าวไรซ์เบอรี่, ถั่วเหลือง, กลูเตนข้าวโพด, โปรตีนจากถั่วเหลือง, จมูกข้าวสาลี, ผงแมลงวันลาย, แป้งสาลี, กลูเตนข้าวสาลี, น้ำมันสกัดจากแมลงวันลาย, งาดำ, สาหร่าย, กระเทียม, กรดซาลิไซลิก, วิตามินซี, วิตามินอี, วิตามินและน้ำแร่, โปรไบโอติค, โปรไบโอติค, พรีไปโอติค, พรีมิกซ์, ซิงค์, เบต้ากลูแคน, เบดเจน, เลซิติน

คุณสมบัติ :

อาหารสำหรับปลาทอง และปลาคาร์ปขนาดเล็ก – ประกอบด้วยแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมจากผงตัวอ่อนแมลงวันลายบริสุทธิ์ (Hermetai illucens) – ไม่มีการแปรรูปจากปลา ไม่มีการแปรรูปของหอยและกุ้ง – มีวิตามินสูง : ส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และ การสืบพันธุ์ของปลา – ขนาดเม็ด 1.80 มม.